• Doznałeś przemocy ze strony osoby najbliższej? Zapewnij sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwo zapoznając się z Informatorem dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.