Wraz z nadejściem wiosny na terenach miejskich coraz częściej spotkać można pracowników gospodarczych, którzy na zlecenie Urzędu Miejskiego zajmują się porządkowaniem i pielęgnacją zielonych obszarów.

Prace porządkowo-pielęgnacyjne wykonywane przez pracowników gospodarczych odbywają się w większości na terenach, które nie zostały włączone do stałego utrzymania czystości – często więc miejsca te są bardzo zaniedbane, zaśmiecone, porastają je samosiewy. Ich porządkowanie odbywa się kilka razy w roku i ma charakter planowy, zgodnie ze spisem terenów. Pracownicy realizują swoje zadania również w trybie interwencyjnym – mówi Beata Grzelec-Spetruk, Naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Prac realizowanych w związku z interwencjami jest w ostatnim czasie sporo. Najczęściej są one podejmowane po wykonanych w terenie oględzinach stwierdzających konieczność zajęcia się danym rejonem, lub na zgłoszenie mieszkańców, czy też w związku z działaniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Niemal każdorazowo, jeśli wchodzimy na zaśmiecony teren, oprócz usuwania zalegających odpadów, pracujemy nad usunięciem nieuporządkowanej zieleni. Pomaga to w dłuższej perspektywie czasu utrzymać takie miejsce w czystości. Często są to miejsca, w których przesiadują osoby spożywające alkohol, co powoduje nagromadzenie się odpadów. W chwili uczynienia takich miejsc bardziej przejrzystymi poprzez między innymi usunięcie samosiewów, krzewów, utrudniamy przebywanie tam osób lub podrzucanie np. zgromadzonych w workach śmieci czy też odpadów gabarytowych – podkreślają pracownicy Wydziału EGO.

– Nigdy nie usuwamy drzew, które wymagają uzyskania decyzji zezwalających na ich usunięcie, a jedynie takie, które nie potrzebują takiej zgody i tylko te, których usunięcie będzie sprzyjało bezpieczeństwu mieszkańców, czy też poprawie estetyki – dodają.

Pracownicy działający na zlecenie urzędu posiadają nie tylko odpowiednie wytyczne i wiedzą, ale też odzież roboczą z odblaskami oraz stosowne narzędzia do pracy w terenie. Czasami używają piły do usuwania porostów, co mylone jest ze zorganizowaną wycinką drzew czy nielegalnymi procederami. Niejednokrotnie spotkali się z nieprzyjemnymi komentarzami ze strony mieszkańców, którzy czasem wykonują im zdjęcia w celu udokumentowania rzekomej odpowiedzialności za zniszczenie zieleni. Tymczasem pracownicy działają dla dobra naszej wspólnej przestrzeni.

Wypatrujcie na mieście naszych pracowników. Zbierają śmieci, koszą, podcinają krzewy. Są dla nas i dla naszej przyrody. Nie przeciwko niej. Dlatego zasługują na dobre słowo w miejsce połajanek. W razie wątpliwości można zadzwonić do Wydziału Ekologii, aby upewnić się, kim są i co robią te osoby w Waszej okolicy.

Zdjęcie obrazuje stan zaśmiecenia, jaki zastają pracownicy na terenach zielonych w Świętochłowicach.