W czwartek 2 marca br. o godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste odsłonięcie muralu inspirowanego pracą plastyczną, która zajęła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie „Misja: Wolna Polska”. Mural powstał w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach. Konkurs odbył się w ramach kampanii edukacyjnej towarzyszącej projektowi sprowadzenia z Anglii do Polski szczątków trzech Prezydentów RP na uchodźstwie.

W trakcie wydarzenia, na ręce Doroty Sparwasser – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach, zostanie przekazany Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który przykrywał trumnę Prezydenta Augusta Zaleskiego w drodze z Anglii do Polski oraz podczas uroczystości pogrzebowych w Warszawie.

Konkurs na stworzenie projektu graficznego muralu adresowany był do uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich szkół w Polsce oraz dla młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia w przypadku szkół polonijnych poza granicami kraju.

Mural został wykonany w oparciu o pomysł uczennic ósmej klasy świętochłowickiej szkoły podstawowej: Natalii Dudek i Zuzanny Jagiełło.

Mamy to szczęście, że wśród grona najmłodszych mieszkańców Świętochłowic znajduje się wiele utalentowanych osób, które są najlepszymi ambasadorami naszego miasta. Jest to możliwe również dzięki wsparciu, jakie otrzymują od swoich pedagogów. Niezwykle cieszy mnie, że talent oraz zaangażowanie uczennic znalazły uznanie w oczach komisji konkursowej. Praca dziewczyn została doceniona wśród 600 zgłoszeń, które do kampanii „Misja: Wolna Polska” spłynęły z całego kraju. Wyróżnienie w konkursie zdobyła też praca nadesłana przez uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach. Pokazuje to, jak wielki potencjał drzemie w młodych świętochłowiczanach, którzy coraz odważniej sięgają po laury, udowadniając, że warto pogłębiać wiedzę, rozwijać swoje pasje i dzięki temu z sukcesem stawać w szranki szkolnych i pozaszkolnych zmagań – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Instytutem Pamięci Narodowej, Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Biurem Programu „Niepodległa”. Projektowi towarzyszyła kampania informacyjno-edukacyjna „Misja: Wolna Polska”.

 

Fot. Łukasz Bryłowski

Izba Pamięci przy Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźctwie.