Świętochłowiccy policjanci w czasie epidemii koronawirusa mają ręce pełne roboty. Mundurowi kontrolują czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach. W radiowozach patrolujących drogi i ulice odtwarzają specjalne komunikaty do wszystkich mieszkańców, mające dyscyplinować ich do przestrzegania nowych obostrzeń wprowadzonych w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Apelujemy – bądź odpowiedzialny, stosuj się do warunków kwarantanny!

Służby powołane do niesienia pomocy w związku z epidemią koronawirusa mają ręce pełne roboty. W tym czasie oprócz codziennej służby związanej z ochroną bezpieczeństwa i porządku policjanci sprawdzają, czy osoby, które powinny odbywać domową kwarantannę, rzeczywiście jej przestrzegają. Sprawdzają nie tylko, czy dana osoba znajduje się we wskazanym miejscu, ale także pytają o stan zdrowia oraz czy potrzebne są artykuły spożywcze. Policjanci przypominają także, że do dyspozycji osób pozostających w kwarantannie jest darmowa aplikacja „Kwarantanna domowa”. Dzięki niej zyskujemy szybki dostęp do niezbędnych informacji na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej, bezpośrednie połączenie ze służbami, a także ułatwia ona zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Więcej na temat aplikacji www.gov.pl/kwarantannadomowa. Do osób przebywających na kwarantannie przesyłane są również komunikaty w formie MMS, zachęcające do skorzystania z aplikacji mobilnej.

Ponadto mundurowi w radiowozach patrolujących drogi i ulice odtwarzają specjalne komunikaty i apelują do mieszkańców o zachowanie najwyższej ostrożności w związku z pandemią koronawirusa.

Większość kontrolowanych osób podchodzi do tej sytuacji w sposób odpowiedzialny, jednakże zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnego zachowania. Te wszystkie przypadki będą wyjaśniane, wszczęte zostały czynności wyjaśniające w tych sprawach. Przypominamy, że osoba pozostająca w kwarantannie musi bezwzględnie stosować się do jej zasad i nie opuszczać wskazanego miejsca pobytu. W każdym przypadku gdy dochodzi do złamania zasad kwarantanny, mundurowi prowadzą czynności, które kończą się przekazaniem informacji do służb sanitarnych i wnioskiem o ukaranie do sądu.

Informacja o osobie niestosującej się do postanowień decyzji o kwarantannie przekazywana jest służbom sanitarnym, które mogą nałożyć karę w wysokości nawet 30 tys. złotych. Ponadto wobec takiej osoby policjanci prowadzić będą czynności wyjaśniające w kierunku art. 116 kodeksu wykroczeń zagrożonego karą grzywny. Jeśli natomiast sytuacja dotyczy osoby, u której potwierdzono zakażenie, wówczas będzie ona odpowiadała już o czyn z art. 161 kodeksu karnego, za popełnienie którego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przypominamy, że walka z pandemią koronawirusa spowodowała ograniczenia, które z dniem 1 marca 2020 r. uległy zaostrzeniu. Od dzisiaj obowiązuje automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od 1 marca br. z powodu np.

  • powrotu z zagranicy
  • kontaktu z zarażonym.
  • policjant w trakcie prowadzenia kontroli kwarantanny
  • policjant w trakcie prowdzenia kontroli osoby objętej kwarantanna
  • policjant podczas prowdzenia kontroli osoby objętej kwarantanną