Straż Pożarna Świętochłowice uczy przedszkolaki zasad bezpieczeństwa
W naszym mieście odbyła się edukacyjna inicjatywa skierowana do najmłodszych, mająca na celu podniesienie ich świadomości na temat bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci z lokalnych przedszkoli miały okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również zobaczyć, jak na co dzień pracują strażacy.
  1. Prelekcje dla przedszkolaków przeprowadzone przez strażaków.
  2. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem "Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych".
  3. Opracowanie zasad korzystania z numeru alarmowego 112.
  4. Poprzednia edycja akcji obejmowała nadzór nad ćwiczeniami ewakuacyjnymi w przedszkolach.

W ramach akcji "Bezpieczny Przedszkolak", strażacy z lokalnej jednostki ratowniczo-gaśniczej zorganizowali serię spotkań edukacyjnych. Dzięki współpracy z Miejskim Zarządem Oświaty, przedszkolaki miały możliwość bliższego poznania specyfiki pracy strażaków oraz sprzętu, który jest wykorzystywany podczas akcji ratowniczych. Ważnym elementem spotkań były również prelekcje na temat bezpiecznej ewakuacji i działań w razie pożaru.

Podczas zajęć wykorzystano innowacyjne narzędzie - "Mobilny symulator zagrożeń pożarowych". Symulator ten, imitujący warunki pożarowe w budynku mieszkalnym, pozwolił dzieciom w praktyczny sposób zrozumieć, jak ważne jest szybkie i zorganizowane działanie w sytuacji zagrożenia. Strażacy szczegółowo omówili także, jak i kiedy należy korzystać z numeru alarmowego 112, co jest kluczowe w nagłych wypadkach.

Przypomnienie o celach i działaniach w ramach akcji "Bezpieczny Przedszkolak" jest ważne, zwłaszcza że inicjatywa ta odbywa się cyklicznie. Poprzez edukację i praktyczne działania, straż pożarna stara się zwiększyć poziom bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców, co ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłości oraz bezpieczeństwa całej społeczności.


Na podst. Straż Pożarna Świętochłowice