PSP w Świętochłowicach: Młodzi przeciwko pożarom w turnieju wiedzy
Świętochłowice świętują umiejętności młodych strażaków w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Miniony poniedziałek w naszym mieście upłynął pod znakiem rywalizacji i edukacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Lokalna młodzież miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Wydarzenie to, odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta, wyłoniło zwycięzców, którzy będą nas reprezentować na szczeblu wojewódzkim.

  1. Turniej miał na celu edukację w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
  2. Zawody zorganizowane przez Zarząd Miejskiego Związku OSP przy współpracy z Komendą Miejską PSP i Miejskim Zarządem Oświaty.
  3. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii wiekowych awansowali do kolejnego etapu rozgrywek.
  4. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat przepisów przeciwpożarowych i praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym.

Turniej "Młodzież Zapobiega Pożarom" to nie tylko okazja do rywalizacji, ale przede wszystkim czas na zdobycie cennej wiedzy o bezpieczeństwie. Wiedza przekazana podczas zawodów może uratować życie, a umiejętności nabyte przez młodych ludzi są nieocenione w sytuacjach kryzysowych. To ważne, że nasze miasto stawia na edukację w tak kluczowych aspektach, jakim jest bezpieczeństwo pożarowe. Wydarzenie to pokazało, że młodzież w Świętochłowicach jest dobrze przygotowana do działania w nagłych wypadkach, co daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.


Opierając się na: PSP w Świętochłowicach