Podobnie jak w latach ubiegłych, wczoraj w budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca pracę świętochłowickich stróżów prawa w 2019 roku. Z ramienia komendy wojewódzkiej, pracę mundurowych podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. W obecności zaproszonych gości m.in. przedstawicieli władz miasta oraz chorzowskiej prokuratury Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach kom. Bogdan Kołodziej zaprezentował i omówił wyniki oraz sukcesy zeszłorocznej pracy policjantów, jednocześnie nakreślając priorytety na nowy rok.

Wczoraj w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca pracę miejscowych mundurowych w 2019 roku. Naradę rozpoczął gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach kom. Bogdan Kołodziej od złożenia podziękowań za zaangażowanie i wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom miejscowej komendy. Następnie przedstawił sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta za ubiegły rok. Informacji o wynikach i sukcesach osiągniętych przez policjantów wysłuchali zaproszeni do udziału w naradzie: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger wraz z zastępcą oraz Prokuratur Rejonowy w Chorzowie Katarzyna Małecka – Kowalczyk ze swoim zastępcą. W odprawie udział wziął również Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michał Szynol, kadra kierownicza, stróże prawa świętochłowickiej komendy oraz pracownicy cywilni. W trakcie spotkania przedstawiono efekty ubiegłorocznej pracy poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych.

Podsumowując swoje wystąpienie szef świętochłowickich policjantów, podziękował za dotychczasową współpracę chorzowskiej prokuraturze oraz miejscowym władzą samorządowym oraz za udział i wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak podsumował uroczystą naradę roczną miejscowego garnizonu policji oraz pogratulował osiągniętych wyników. Następnie podziękował za dotychczasową służbę oraz motywował do dalszej pracy, aby w roku 2020 jej efekty były jeszcze bardziej satysfakcjonujące co ubiegłoroczne. O bardzo dobrej współpracy, a także profesjonalizmie stróżów prawa w swoich wystąpieniach mówili także zaproszeni goście.

  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach
  • narada roczna za 2019 r Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach