Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podpisał ogłoszenie w sprawie realizacji przyjęć w 2020 roku kandydatów do służby w jednostkach Policji województwa śląskiego. Osoby zainteresowane służbą w Policji zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych w komórce kadrowej świętochłowickiej komendy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 10.00-18.00.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

  • 27 lutego;
  • 21 kwietnia;
  • 13 lipca;
  • 16 września;
  • 5 listopada;
  • 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (www.slaska.policja.gov.pl) i Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie, pamiętaj, że dokumenty musisz złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem!

Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby.