Świętochłowicka drogówka podsumowała wczorajsze działania „Nurd”. Pomimo iż nadrzędnym celem akcji jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. W działaniach na terenie miasta wzięło udział łącznie 8 policjantów.

Wczoraj od rana policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, po raz kolejny wzięli udział w krajowych działaniach o nazwie „Nurd”. Nadrzędnym celem działań było egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mimo to policjanci zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego, dlatego też stróże prawa podczas wczorajszej akcji szczególnie zwracali uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów i pieszych. Mundurowi świętochłowickiej drogówki nadzorem objęli miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe. W działaniach wzięło udział 8 policjantów. Ujawnili oni łącznie ponad 30 wykroczeń, z czego aż 11 zostało popełnionych przez pieszych. Nałożono 15 mandatów karnych.