Mundurowi świętochłowickiej drogówki od godzin porannych prowadzą dzisiaj działa o kryptonimie „Odpady”. Stróże prawa sprawdzają ładunki przewożone przez ciężarówki. Podczas kontroli wspomagają ich śledczy miejscowej komendy oraz gliwicka autostradówa. Celem działań jest wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które nieprawidłowo transportują odpady na terenie miasta.

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy wspólnie z policjantami z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz policjantami z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, prowadzą działania pod kryptonimem „Odpady”. Stróże prawa sprawdzają ciężarówki poruszające się po ulicach naszego miasta. Kontroli poddawana jest m.in. legalność przewożonych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku, a także sposób załadunku odpadów i zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.