W Centrum Kultury Śląskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zbliżającego się Święta Policji. Gość honorowy uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Katowicach, mł. insp. Mariusz Krzystyniak wraz z szefem świętochłowickiego garnizonu podkom. Bogdanem Kołodziejem, wręczyli wyróżnionym policjantkom i policjantom awanse na wyższe stopnie służbowe. Współorganizatorem uroczystej zbiórki, upamiętniającej 100 rocznicę istnienia Policji Państwowej był Prezydent Miasta Świętochłowice.

W piątek w Centrum Kultury Śląskiej odbyły się uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, które zgodnie z ustawą o Policji przypada w dniu 24 lipca.

Rok 2019, to szczególny czas w historii naszej formacji. To właśnie w tym roku obchodzimy okrągłą 100 rocznicę istnienia Policji Państwowej, która została powołana do życia 24 lipca 1919 roku.

Z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, mł. insp. Mariusza Krzystyniaka oraz pełniącego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach, podkom. Bogdana Kołodzieja, świętochłowiccy mundurowi otrzymali nominacje na kolejne stopienie policyjne. Nowe pagony założyło 48 policjantów świętochłowickiej komendy.

W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger, który wspólnie z Komendantem podkom. Bogdanem Kołodziejem, za szczególne osiągnięcia w służbie nagrodził 20 policjantów oraz 3 pracowników cywilnych świętochłowickiej komendy.

W trakcie przemówienia okolicznościowego, gość honorowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, mł. insp. Mariusz Krzystyniak w imieniu szefa garnizonu śląskiego Policji wręczył pełniącemu obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach podkom. Bogdanowi Kołodziejowi oraz pełniącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michałowi Szynolowi rozkazy o powołaniu z dniem 10 lipca 2019 roku na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach oraz na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Policji w Świętochłowicach.

Uroczyste obchody Święta Policji, były także sposobnością do wyrażenia serdecznych podziękowań za działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta oraz współpracę i wspieranie świętochłowickiej Policji. Gospodarz uroczystości, szef świętochłowickiej Policji podkom. Bogdan Kołodziej wręczył symboliczne statuetki, w dowód uznania dla Pana Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera oraz Pani Prokurator Rejonowej w Chorzowie Katarzyny Małeckiej – Kowalczyk.

Święto Policji uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą sierż. szt. Daniela Grodzińskiego.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

  • Policjanci oczekujący na mianowanie w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej
  • Uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej