Nowa filia biblioteki w Ratuszu Chropaczowskim już otwarta!
Wkrótce mieszkańcy Świętochłowic będą mogli korzystać z nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, która powstanie w budynku Ratusza Chropaczowskiego. To efekt umowy podpisanej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  1. Nowa filia MBP powstanie w Ratuszu Chropaczowskim.
  2. Umowa podpisana 10 kwietnia 2024 r.
  3. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łagiewnickiej 34.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach zyska nową filię, która zostanie ulokowana w historycznym budynku Ratusza Chropaczowskiego. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, które ma na celu zwiększenie dostępności do zasobów kulturalnych i edukacyjnych.

10 kwietnia 2024 roku doszło do podpisania kluczowej umowy między Miejską Biblioteką Publiczną a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokument ten formalizuje projekt „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”.

Projekt przewiduje przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34, co pozwoli na utworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni bibliotecznej. To przedsięwzięcie nie tylko wzbogaci ofertę kulturalną miasta, ale także stworzy nowe możliwości dla mieszkańców, którzy będą mogli w pełni korzystać z zasobów biblioteki.

Nowa filia MBP jest odpowiedzią na rosnące potrzeby lokalnej społeczności, która pragnie mieć łatwiejszy dostęp do literatury, wiedzy i różnorodnych inicjatyw kulturalnych. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy Świętochłowic zyskają kolejne miejsce sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i społecznemu.


Na podstawie: MBP w Świętochłowicach