W dniu 14 listopada obchodzimy dzień seniora. W tym dniu świętochłowiccy policjanci po raz kolejny ostrzegają przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze, podszywając się np. pod policjantów. Przypominamy – policjanci czy pracownicy banków nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem!

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach ostrzegają przed osobami, które podszywając się na przykład pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny albo pracowników różnych instytucji, usiłują wyłudzić pieniądze. Pomimo przeprowadzanych akcji profilaktycznych i wielokrotnych apeli ze strony policjantów, wciąż dochodzi do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są seniorzy. Oszuści grasujący w regionie, podszywają się pod zawody, które cieszą się zaufaniem społecznym. Przedstawiają się za policjantów, a następnie przekonują starsze osoby, że pracują nad grupą przestępczą, która kradnie oszczędności bankowe. Informują, że oszczędności zdeponowane na rachunkach bankowych są zagrożone, a szajka oszustów rzekomo bez problemu dokonuje ich wypłat. Następnie proszą o wypłacenie pieniędzy i przekazanie ich policjantom.

Pamiętajmy, że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony nie muszą zakończyć się finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apelujemy:

  1. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
  2. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!
  3. Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
  4. Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer 112 (najlepiej z innego telefonu na przykład od sąsiadki, lub odkładając słuchawkę, tak jak zwykle kończysz rozmowę)

Pamiętaj, połączenia z numerem 112 są bezpłatne.

Przypominamy, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu wydającego legitymację oraz nazwiska policjanta. Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!
Nie dajmy przestępom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust lub w chwili, gdy dzwoniący postępuje w podany powyżej sposób, natychmiast powiadom policję! Pamiętaj, aby wcześniej zakończyć rozmowę, rozłączając połączenie.