Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach zorganizowali debatę pn. Odpowiedzialność prawna nieletnich. Przedmiotem spotkania była tematyka związana z postępowaniem nieletnich oraz ich odpowiedzialności w świetle przepisów prawa. Była to doskonała okazja do wymiany poglądów, wysłuchania ekspertów w dziedzinie prawa i resocjalizacji oraz zadawania pytań na temat tego istotnego zagadnienia.

W miniony poniedziałek miała miejsce debata społeczna pn. „Odpowiedzialność prawna nieletnich” poświęcona tematyce nieletnich.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez świętochłowicką Policję. W spotkaniu, które miało miejsce w jednej z sal Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach, wziął udział Prezydent Miasta Świętochłowice, Pan Daniel Beger, przedstawiciele instytucji oraz placówek oświatowych działających na terenie miasta Świętochłowice, a także mieszkańcy miasta.

Z ramienia świętochłowickiej Policji w debacie uczestniczyła młodszy inspektor Monika Francikowska-Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji-komisarz Grzegorz Muc, którzy wspierali policjantów pionu kryminalnego oraz prewencji.

W spotkaniu nie zabrakło również wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, Pana Andrzeja Czerkawskiego.

W trakcie spotkania prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące nieletnich, m. in efekty działań profilaktycznych, jak również ilość prowadzonych postępowań w stosunku do osób nieletnich w zakresie przejawów demoralizacji oraz w sprawach o czyny karalne.

Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli o takich narzędziach jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda, za pomocą których mieszkańcy mają możliwość wskazywania zagrożeń występujących w ich najbliższym otoczeniu oraz kontaktu z poszczególnym dzielnicowym.

Poniedziałkowa debata pozwoliła na zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie skuteczne definiowanie ewentualnych zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.

Na sam koniec debaty rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami przedsięwzięcia, którzy chętnie zadawali pytania organizatorom oraz przedstawiali swoje spostrzeżenia.

  • Na zdjęciu przedstawieni są uczestnicy debaty, którym funkcjonariusz Policji wyświetla prezentacje na ekranie
  • Na zdjęciu przedstawieni są uczestnicy debaty, którym funkcjonariusz Policji wyświetla prezentacje na ekranie
  • Na zdjęciu przedstawieni są uczestnicy debaty, którym funkcjonariusz Policji wyświetla prezentacje na ekranie
  • Na zdjęciu przedstawieni są uczestnicy debaty, którym funkcjonariusz Policji wyświetla prezentacje na ekranie
  • Na zdjęciu przedstawieni są uczestnicy debaty, którym funkcjonariusz Policji wyświetla prezentacje na ekranie
  • Na zdjęciu przedstawieni są uczestnicy debaty, którym funkcjonariusz Policji wyświetla prezentacje na ekranie