W związku z przystąpieniem przez Miasto Świętochłowice do projektu grantowego pn. “Montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Świętochłowice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, zachęcamy naszych mieszkańców do zamontowania odnawialnych źródeł energii na swoich budynkach mieszkalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania ma wynosić 85 proc. wartości inwestycji (jednak nie więcej niż kwoty, które zostaną określone w regulaminie naboru). Zadanie ma być realizowane w systemie grantowym, tzn. uczestnik projektu będzie mógł zwrócić się o refundację części kosztów (do 85 proc.) po realizacji inwestycji.

W terminie od 12 do 30 czerwca 2023 r. odbywać się będzie nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie. Złożenie deklaracji uczestnictwa nie jest jednoznaczne z otrzymaniem grantu, pozwoli jednak oszacować potrzeby mieszkańców.

Deklaracje udziału w projekcie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu).

Uwaga!

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące dofinansowania do zakupu i montażu nowych instalacji OZE odbędzie się 5 czerwca o godz. 17:30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1.

Dokumenty do pobrania znajdują się: TUTAJ