Wczoraj na terenie Świętochłowic odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "Unabomber”. To rodzaj ćwiczenia taktycznego i strategicznego, którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń lub w sytuacjach kryzysowych. Właśnie z zagrożeniem podłożenia ładunku wybuchowego zmierzyli się świętochłowiccy policjanci i strażacy. Po ujawnieniu podejrzanego plecaka na terenie Śląskiego Laboratorium Analitycznego teren zabezpieczono i wdrożono odpowiednie algorytmy działania.

16 listopada br. około godz. 10:00 dyżurny świętochłowickiej komendy został powiadomiony telefonicznie przez WCPR, że na terenie Śląskiego Laboratorium Analitycznego z siedzibą w Świętochłowicach ujawniono podejrzany bagaż- plecak pozostawiony bez nadzoru na terenie parkingu należącego do firmy. To scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, które świętochłowiccy policjanci przeprowadzili wspólnie ze strażakami.

Na miejsce zdarzenia dyżurny natychmiast skierował patrol Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego celem weryfikacji otrzymanego zgłoszenia. Po wstępnym rozpoznaniu mundurowi przekazali, że informacja o podłożonym ładunku jest wiarygodna. Potwierdzili oni fakt umieszczenia podejrzanego ładunku na terenie parkingu bezpośrednio przyległego do firmy- Śląskie Laboratoria Analityczne.
Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach, podinsp. Dawid Gil, powołał na czas działań sztab oraz grupę realizacyjną, składającą się z dowódcy, policjantów prewencji, ruchu drogowego oraz mundurowego z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, iż pozostawiony plecak z zawartością przedmiotów przypominających materiały wybuchowe może zostać zdetonowany lub może dojść do samoczynnego wybuchu przedmiotowych materiałów, na miejsce skierowano policjanta NGRMP. Pakunek został przez niego sprawdzony. Nie potwierdził on początkowych przypuszczeń. Funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem kryminalistycznym dokonali oględzin miejsca ujawnienia plecaka, sporządzając stosowną dokumentację.

Dowódca działań z ramienia Komendy Miejskiej Policji koordynował działania na miejscu oraz współdziałał z odpowiednimi podmiotami. Na miejscu byli także obecny szef świętochłowickich stróżów prawa, podinsp. Dawid Gil oraz dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, bryg. Adam Nasiek.

Ćwiczenia miały bardzo ważne znaczenie. Ich celem było m.in. doskonalenie organizacji i zarządzania siłami Policji na miejscu zdarzenia o charakterze powszechnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, a także współpracy Policji z innymi służbami. Ponadto sprawdza to umiejętność elastycznego kierowania siłami i środkami oraz podejmowanie trafnych decyzji w czasie działań. Podczas podsumowania, któremu przewodził Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach, omówiono i oceniono przebieg ćwiczenia.

 • odprawa
 • policjant w kamizelce dowódca
 • policjant w kamizelce dowódca
 • strażacy podczas ćwiczeń
 • strażacy i policjant podczas ćwiczeń
 • policjant nad pakunkiem
 • plecak
 • policjanci zabezpieczający teren
 • praca technika i dochodzeniowca
 • praca technika i dochodzeniowca
 • praca technika
 • przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej
 • przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej
 • policjanci na miejscu zdarzenia
 • strażacy
 • strażacy
 • radiowóz i wóz strażacki