Urząd Miejski w Świętochłowicach przystąpił do deklaracji współpracy na rzecz prostej komunikacji w urzędach.

Sygnatariusze deklaracji dążą do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie; tworzą standardy językowe i zachęcają pracowników do ich stosowania; uwrażliwiają pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia; wprowadzają rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagują je wśród innych.

Deklarację prostego języka podczas IV Forum Prostego Języka podpisało aż 10 nowych urzędów z całej Polski. Wydarzenie miało miejsce 15 listopada 2022 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.