Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Mundurowa ze świętochłowickiej policji spotkała się z młodzieżą z SP nr 8. Prelekcja z uczniami dotyczyła w głównej mierze odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Siódmoklasiści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadali chętnie na pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Wczoraj, mundurowa z miejscowej komendy kolejny już raz spotkała się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej numer 8 w Świętochłowicach. Odwiedziny te w głównej mierze miały na celu omówienie tematyki odpowiedzialności karnej dorastających mieszkańców miasta w świetle obowiązujących przepisów prawa. Policjantka wyjaśniła młodzieży, że bycie niepełnoletnim nie oznacza bezkarnym. Policjantka rozmawiała z uczestnikami prelekcji o przejawach demoralizacji, czynach karalnych i ich konsekwencjach oraz o wulgarnym i agresywnym zachowaniu w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli. Mundurowa przypomniała, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym tak samo, jak stróż prawa. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy siódmej, którzy z dużym zaangażowaniem słuchali, rozmawiali i zadawali pytania policyjnej profilaktyk.