Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Policjanci śląskiej drogówki korzystają z pojazdu, który najprościej nazwać można mobilnym centrum monitoringu. Kilka kamer daje możliwość bardzo dokładnej obserwacji wybranego terenu, czy też odcinka drogi. Działania przeprowadzone w ostatnich dniach na terenie Częstochowy i Świętochłowic właśnie z wykorzystaniem tego pojazdu pokazują, że nie wszyscy użytkownicy dróg stosują się do przepisów kodeksu drogowego.

Policjanci, aby osiągnąć cel w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach, wykorzystują w swojej pracy wiele urządzeń technicznych. Jednym z nich jest Ruchome Stanowisko Dowodzenia, w skrócie RSD. RSD to samochód wyposażony w kamery, umożliwiające monitoring różnych miejsc. Policjanci drogówki wykorzystują go najczęściej do nadzoru dróg, na których nader często dochodzi do łamania przepisów przez uczestników ruchu. Piesi, rowerzyści, czy kierujący, niezważający na obowiązujące regulacje prawne, powinni liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Utrwalony przez RSD obraz dokumentuje popełnione wykroczenia, będąc równocześnie bezdyskusyjnym dowodem karygodnego zachowania sprawców. Na przedstawionym filmie widać kierowcę ignorującego czerwone światło na jednym ze świętochłowickich skrzyżowań. Wobec przedstawionego nagrania nie miał on żadnego usprawiedliwienia ma swoje zachowanie. Wjazd za sygnalizator przy włączonym świetle czerwonym kosztował kierującego 300 zł mandatu i 6 punktów karnych.

Ładowanie odtwarzacza...