Policja kontroluje prędkość na drogach w Świętochłowicach
Od samego rana na drogach naszego miasta trwa akcja "Prędkość", której celem jest egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców. Policjanci szczególnie skupiają się na miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, w tym na przejściach dla pieszych. Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

Kontrole prędkości na drogach miasta

Od wczesnych godzin porannych, nasi lokalni policjanci prowadzą intensywne kontrole prędkości w ramach krajowej akcji "Prędkość". Działania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze skupiają się na miejscach o wysokiej częstotliwości wypadków, zwłaszcza tam, gdzie nadmierna prędkość stanowi główne zagrożenie.

Skutki niedostosowania prędkości do warunków

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, często ze skutkiem śmiertelnym. Policja apeluje do kierowców o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach, gdzie zdrowy rozsądek tego wymaga. Wzmożona czujność jest niezbędna zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz w rejonie skrzyżowań.

Bezpieczna prędkość a warunki drogowe

Bezpieczeństwo na drogach jest ściśle związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, panujących warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni oraz umiejętności kierowcy. Policja przypomina, że odpowiedzialne zachowanie za kierownicą może uratować życie zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Apel do kierowców

Policjanci apelują do wszystkich kierujących pojazdami o przestrzeganie ograniczeń prędkości i dostosowanie stylu jazdy do panujących warunków. W szczególności należy zwracać uwagę na miejsca, gdzie obowiązuje zwiększona ostrożność, takie jak przejścia dla pieszych czy skrzyżowania. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych i od tego, jak odpowiedzialnie podchodzimy do przepisów ruchu drogowego.


Według informacji z: Policja Świętochłowice