Krok po kroku: Jak ubiegać się o fundusze europejskie na lata 2021-2027?
Zaglądając w przyszłość lokalnej przedsiębiorczości: jak skorzystać z Funduszy Europejskich? Rozwijając biznes lub inicjując społeczne projekty, warto mieć na uwadze możliwości, jakie otwierają przed nami Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Proces aplikacji może wydawać się skomplikowany, ale prawidłowo złożony wniosek to klucz do uzyskania wsparcia finansowego na realizację marzeń o lepszej przyszłości naszej społeczności.
  1. Przygotowanie projektu i dopasowanie go do określonego działania programu.
  2. Składanie wniosku za pośrednictwem odpowiednich systemów online: LSI dla FENG i FEPW, SOWA EFS dla FERS.
  3. Wypełnienie wniosku, uwzględniając wszystkie wymagane informacje i załączniki.
  4. Proces oceny wniosku i możliwe spotkanie z Komisją Oceny Projektów.

Dla lokalnych przedsiębiorców i organizacji, które myślą o rozwoju i wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności, fundusze europejskie na lata 2021-2027 mogą okazać się kluczem do sukcesu. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest wzmocnienie nowoczesnej gospodarki, czy też promowanie rozwoju społecznego, kluczowe jest zrozumienie procesu aplikacyjnego i kryteriów, które decydują o przyznaniu wsparcia.

Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek?

Przede wszystkim, ważne jest dokładne określenie celów i zakresu projektu, aby móc skutecznie dopasować go do wybranego działania w ramach dostępnych programów. Następnie, proces aplikacyjny wymaga skorzystania z dedykowanych systemów online – LSI dla Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki i Polski Wschodniej oraz SOWA EFS dla Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Oba systemy oferują szczegółowe instrukcje i wsparcie w procesie składania wniosku.

Wypełniając wniosek, warto zadbać o precyzyjne przedstawienie informacji o projekcie oraz wnioskodawcy. Niezwykle istotne jest także dołączenie wszelkich wymaganych załączników i oświadczeń. Pamiętaj, że proces ten nie musi być zakończony w jednej sesji – systemy pozwalają na zapisywanie wersji roboczych wniosku.

W przypadku wątpliwości lub konieczności dokonania poprawek, eksperci oceniający projekty mogą skontaktować się z wnioskodawcą, co jest szansą na doprecyzowanie elementów projektu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy większych projektach, może zajść potrzeba bezpośredniego spotkania z Komisją Oceny Projektów.

W jakich obszarach szukać wsparcia?

W obszarze rozwoju nowoczesnej gospodarki i wsparcia dla Polski Wschodniej, projekty mogą koncentrować się na innowacyjności, technologii i zwiększaniu konkurencyjności. Z kolei Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego skupiają się na edukacji, szkoleniach, a także na wsparciu rynku pracy i integracji społecznej. Niezależnie od obszaru, kluczowe jest przygotowanie projektu, który odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania, jednocześnie przyczyniając się do długoterminowego rozwoju społeczności.

Każdy krok w procesie aplikacyjnym ma znaczenie, a zrozumienie i skrupulatne przestrzeganie zasad oraz procedur może znacząco zwiększyć szanse na sukces. Zatem warto dokładnie zapoznać się z dostępnymi materiałami i wytycznymi, aby maksymalnie wykorzystać potencjał oferowany przez Fundusze Europejskie.


Wg inf z: Urząd Miasta Świętochłowice