Informujemy, że od dnia od 8 grudnia (piątek) od godziny 24:00 do 11 grudnia (poniedziałek) do godziny 4:00 zostaje zmieniony sposób organizacji ruchu w rejonie wiaduktu kolejowego na ulicy Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Katowicką. Zachowajcie ostrożność.

Prace remontu wiaduktu kolejowego będą odbywać się w weekend od piątku 8 grudnia od godziny 24:00 do poniedziałku 11 grudnia do godziny 4:00.
Wprowadzone tym samym zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Realizacja zadania wiązać się będzie z całkowitym zamknięciem przejścia oraz przejazdu pod remontowanym wiaduktem w wyznaczonym terminie.
W związku z powyższym wprowadzone zostaną trasy objazdowe oraz trasa dla pieszych:

  • objazd w kierunku ul. Katowickiej/Chorzowa dla pojazdów do 3,5 tony od strony Rudy Śląskiej i dzielnicy Zgoda poprowadzony zostanie ulicami: Wojska Polskiego, Metalowców, Bankowa, Bytomska, Dworcowa, Katowicka;
  • objazd w kierunku ul. Katowickiej/Chorzowa dla pojazdów powyżej 3,5 tony od strony Rudy Śląskiej i dzielnicy Zgoda poprowadzony zostanie ulicami: Wojska Polskiego, Metalowców, Bankowa, Bytomska i DTŚ;
  • objazd w kierunku ul. Wojska Polskiego/Rudy Śląskiej dla wszystkich pojazdów poprowadzony zostanie ulicami: Katowicka, Szkolna, Kubiny, Bytomska, 1 Maja i Metalowców.
  • dojście do ul. Wojska Polskiego i ul. Katowickiej dla pieszych odbywać się będzie z wykorzystaniem przejścia podziemnego pomiędzy ul. Hajduki a ul. Tunelową.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania