W Szkole Podstawowej numer 2 w Świętochłowicach kilka dni temu odbyła się prelekcja dla uczniów klasy ósmej. Spotkanie odbyło się w związku z tematem odpowiedzialności karnej nieletnich. Policyjni profilaktycy ze świętochłowickiej komendy przeprowadzają cykl wykładów związanych z tym zagadnieniem.

Policjanci ze świętochłowickiej komendy w związku z cyklem spotkań dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich odwiedzili Szkołę Podstawową nr 2 w Świętochłowicach.

W ramach zadań profilaktycznych mundurowi opowiadali uczniom o tym, jakie przestępstwa i wykroczenia są popełniane przez nieletnich i co grozi za łamanie poszczególnych przepisów prawa. Poinformowała zgromadzonych o ich prawach, jak i obowiązkach, o których zdarza się, że część ludzi zapomina. Poruszone były również kwestie odpowiedzialności zależnie od wieku. Znajomość konsekwencji prawnych za popełnione czyny pozwoli tym młodym jeszcze osobom zrozumieć skalę i powagę problemów związanych z odpowiedzialnością karną.

Uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania, jak i zadawali swoje. Uczestniczyli w spotkaniu ze sporym zaangażowaniem.


 

  • zdjęcia przedstawiają zajęcia w klasie szkoły podstawowej odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • zdjęcia przedstawiają zajęcia w klasie szkoły podstawowej odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • zdjęcia przedstawiają zajęcia w klasie szkoły podstawowej odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • zdjęcia przedstawiają zajęcia w klasie szkoły podstawowej odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • zdjęcia przedstawiają zajęcia w klasie szkoły podstawowej odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • zdjęcia przedstawiają zajęcia w klasie szkoły podstawowej odnośnie odpowiedzialności karnej nieletnich.