- Potrzebujemy wsparcia w działaniu. Sytuacja finansowa szpitali w powiatach jest bardzo trudna i coś musi się zmienić – jedynym głosem mówiły władze samorządowe oraz zarządzający podmiotami medycznymi. Reprezentanci środowiska samorządowego i medycznego spotkali się w czwartek 24 listopada w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, aby podczas konferencji „Ochrona zdrowia z perspektywy powiatowej” wspólnie porozmawiać na temat obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Efektem rozmów było podpisanie listu otwartego do Ministra Zdrowia.

Na spotkaniu oprócz prezydentów, wójtów czy radnych stojących po jednej stronie z prezesami i dyrektorami szpitali w całym województwie nie zabrakło także reprezentantów związków zawodowych, świata nauki, organizacji zrzeszających szpitale oraz pracowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

– Po raz pierwszy samorządowcy i dyrektorzy czy managerowie szpitali spotkali się, by rozmawiać o trudnej sytuacji w powiatowych placówkach szpitalnych. Dziękuję, że podjęliście rękawicę. Dziś wszyscy mówimy w jednym tonie. Chcemy poszukać najlepszych rozwiązań, by służba zdrowia w gminach „została uzdrowiona”. Im więcej głosów w tej sprawie, tym większa szansa, że zostaną one wysłuchane i dostrzeżone – mówił podczas powitania Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger.

Konferencja odbyła się właśnie z inicjatywy włodarza tego miasta oraz Prezes Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., Anity Przytockiej. Spora frekwencja odzwierciedlała skalę i wagę tematu. Na sali pojawili się m.in. reprezentanci władz Będzina, Bytomia, Kochanowic, Mysłowic, Pszczyny, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, ale też powiatów – pszczyńskiego oraz tarnogórskiego, jak również zarządzający szpitalami m.in. w Gliwicach, Katowicach, Myszkowie, Pszczynie, Pyskowicach, Sosnowcu, Zabrzu. Jeszcze większa ilość miast zadeklarowała swoje poparcie dla inicjatywy.

– Dzisiejsza konferencja może rozpocząć cykl takich spotkań. Pokazuje ona, że warto wspólnie zastanawiać się nad rozwiązaniami i wymieniać się doświadczeniami. Przy takim poparciu jednostek samorządu i środowiska medycznego widać, że ta dyskusja była potrzebna – dodała Prezes Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. , Anita Przytocka.

Samorządowcy debatujący w pierwszym z paneli zwracali uwagę na niedoszacowanie wycen usług medycznych oraz pozostawienie szpitali samym sobie.

– W przyszłym roku miasto Mysłowice musi znaleźć w budżecie co najmniej 6 mln zł na pokrycie strat szpitala. Jest to nierealne. Musimy zająć wspólne stanowisko i stworzyć silny front, aby mocno zaakcentować konieczność wsparcia dla ośrodków szpitalnych ze strony ministerstwa. Jeżeli nie będzie konkretnego odzewu, sytuacja w przyszłym roku będzie tak trudna dla szpitali, że wszystko może się rozpaść. Kolejne zaciąganie zobowiązań przez gminy nie jest możliwe. Rozwiązania ze strony samorządów są stale proponowane, tylko nie są wysłuchiwane. – mówił podczas debaty Dariusz Wójtowicz, Prezydent Mysłowic.

Wszyscy rozmówcy byli zgodni, że szpitalom w gminach potrzebna jest nieodzowna pomoc ministerstwa. Niedofinansowanie wiąże się z szeregiem innych problemów – m.in. kadrowych, ale także wizerunkowych.

– Temat służby zdrowia i szpitali jest także tematem gorącym wśród mieszkańców naszych miast. System szpitali powiatowych jest od lat niedofinansowany i nic w tej materii się nie poprawia. We wrześniu tego roku Rada Miasta Ruda Śląska zasiliła szpital środkami finansowymi w kwocie 8,5 mln zł, lecz była to tylko tzw. „kroplówka”. Jest nam bardzo ciężko, a nasze działania są jedynie przedłużaniem bytu placówek, a nie poprawą sytuacji. Przyszły rok będzie trudny dla samorządów, także w kwestii ochrony zdrowia. Trzeba zmienić sposób finansowania szpitali. Musi tu paść mocny apel do organów finansujących służbę zdrowia. Wiążę z dzisiejszym spotkaniem duże nadzieje, że coś się zmieni. Chcemy reorganizować szpitale, aby ich działanie było efektywne, przyjazne dla pacjenta, aby placówki były dobrze zarządzane. Ale musimy otrzymać pomoc na te działania. – wypowiadał się Prezydent Miasta Ruda Śląska, Michał Pierończyk.

Po pierwszej części spotkania przystąpiono do podpisania listu otwartego kierowanego do Ministra Zdrowia. Swoje podpisy pod apelem złożyli samorządowcy z całego regionu. Czytamy w nim m.in.: „Sytuacja finansowa podmiotów medycznych wymaga wdrożenia nowych zasad oraz wypracowania rozwiązań mających na celu poprawę finansowania tych jednostek”.

Drugą część spotkania stanowiła debata osób zarządzających podmiotami medycznymi.

– Rola dyrektora szpitala powiatowego jest bardzo trudna. Chociażby dlatego, że z jednej strony chcemy być dobrym zarządcą, który robi podsumowanie i rachunek, który się zgadza. Z drugiej jednak strony nie możemy przeorganizować, zamknąć oddziału, czy zmienić struktury szpitala bez decyzji i opinii organów, władz, instytucji finansujących. A niejednokrotnie jesteśmy pod ścianą. – komentował Krzysztof Zaczek, Wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, a zarazem Prezes Zarządu Szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach.

Według rozmówców szpitale powiatowe, do których pacjent trafia na początku, borykają się największymi problemami systemowymi z powodu niedoszacowania usług.

– Wycena działalności takich placówek jest na tyle zaniżona, że nikt nie chce podejmować się świadczenia tego typu usług zdrowotnych. Zaczyna nam brakować wsparcia. Ministerstwo powinno wysłuchać naszego głosu. Celem jednostek publicznych nie jest zarabianie. Mamy realizować misję. Mamy leczyć. Ale ktoś w efekcie musi za to zapłacić – zakończył Dyrektor Naczelny SP ZOZ Szpital nr 2 w Mysłowicach, radny Rady Miasta w Bytomiu i były dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ, Grzegorz Nowak.

Czwartkowa dyskusja w Świętochłowicach pokazała, że proponowane rozwiązania systemowe są niewystarczające, a pomysły na przetrwanie placówek szpitalnych w gminach wyczerpują się i konieczne będzie wprowadzenie skutecznych modeli rozwiązań ze strony ministerstwa. Prognozy finansowe na przyszły rok nie są optymistyczne – przyznają zgodnie reprezentanci szpitali powiatowych. Dlatego prelegenci mają nadzieję, że podpisanie listu otwartego skierowanego do Ministra Zdrowia rozpocznie kolejny etap prac nad nowym modelem finansowania ochrony zdrowia uwzględniającym potrzeby na szczeblu powiatowym.

Treść listu otwartego do Ministra Zdrowia można podejrzeć TUTAJ.