Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej, Prezydent Miasta Świętochłowice – Daniel Beger oraz Zastępca Prezydenta – Sławomir Pośpiech, wręczyli podziękowania przedstawicielom placówek świadczących pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.

Podziękowania i drobne upominki otrzymali przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach, Caritas Archidiecezji Katowickiej – Dom Pomocy Społecznej św. Antoni, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Świętochłowicach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Przystań” oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach.