W Świętochłowicach obchodzono dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość poprzedzona była mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach, w której brak udział Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podinsp. Dawid Gil. Po mszy uczestnicy przemaszerowali do parku Heiloo. Tam, po części oficjalnej nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali miejscowi policjanci.

11 listopada to dla Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. Tego dnia w 1918 r. po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapy świata. Obchodzona 11 listopada rocznica odzyskania wolności jest okazją do uroczystych obchodów przed pomnikami pamięci narodowej. Do przypomnienia najważniejszych kart z dziejów naszej historii. Do chwili zadumy nad bohaterstwem żołnierzy, którzy walczyli o wolną Ojczyznę. To dzień, w którym  powiewają polskie flagi, zaś uczestnicy obchodów przypinają do piersi biało-czerwone kotyliony.

Tak też było dzisiaj w Świętochłowicach. Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy licznie przybyli do Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach, gdzie o 09:00 odbyła się msza w intencji Ojczyzny. Uczestniczył w niej reprezentujący świętochłowickich policjantów Komendant Miejski Policji, podinsp. Dawid Gil oraz Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Krzysztof Kulik.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz wszystkich uczestników pod pomnik ku czci Powstańców Śląskich w Parku Heiloo- upamiętniający śmierć dziewięciu uczestników I powstania śląskiego, którzy zostali zaaresztowani przez Grenzschutz, a następnie pomiędzy 18 a 20 sierpnia 1919 roku rozstrzelani. Wydarzenie to miało miejsce w parku w Piaśnikach.
Tam odbyła się oficjalna część Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W obecności mieszkańców miasta, władz miejskich, pocztów sztandarowych, reprezentantów służb mundurowych oraz licznych delegacji odegrano hymn państwowy.

Głos zabrał gospodarz, Prezydent Miasta Świętochłowice, Pan Daniel Beger. Następnie pod pomnikiem Powstańców Śląskich złożono wieńce i kwiaty. Wśród oficjalnych delegacji kwiaty, w imieniu szefa świętochłowickich policjantów, złożył Naczelnik Wydziału Prewencji, nadkom. Krzysztof Kulik wspólnie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz Komendantem Straży Miejskiej.

Wydarzeniu towarzyszyło symboliczne wypuszczenie przez gospodarza 20 białych gołębi, symbolu pokoju, ocalenia i przebaczenia. Obchody Święta Niepodległości były również okazją do złożenia na sztandar uroczystej przysięgi wojskowej przez 33 uczniów kas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Świętochłowicach, realizujących program Oddziału Przygotowania Wojskowego. Program jest przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jednostką patronacką, która pomagała w jego przygotowaniu był 5 Pułk Chemiczny w Tarnowskich Górach.
Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości czuwali świętochłowiccy policjanci.

 • sztandar Straży Miejskiej
 • sztandar
 • poczty szandarowe przed kościołem
 • reprezentanci mundurowych z wieńcem
 • przemarsz uczestników z wieńcami i kwiatami
 • przemarsz uczestników z wieńcami i kwiatami i sztandarami
 • przemarsz uczestników z wieńcami i kwiatami i sztandarami
 • przemarsz uczestników z wieńcami i kwiatami i sztandarami
 • przemarsz uczestników z wieńcami i kwiatami i sztandarami
 • zabezpieczenie przemarszu przez Policję
 • uczestnicy pd pomnikiem
 • poczty sztandarowe przed pomnikiem
 • poczty sztandarowe przed pomnikiem
 • uczestnicy przed pomnikiem
 • służby mundurowe z wieńcem
 • Prezydent m. <a href=Świętochłowice podczas przemowy" />
 • służby mundurowe z wieńcem- złożenie wieńca
 • służby mundurowe z wieńcem- złożenie wieńca
 • służby mundurowe z wieńcem- złożenie wieńca
 • wypuszczenie gołębi
 • uczniowie składający przysięgę na sztandar
 • uczniowie składający przysięgę na sztandar
 • uczniowie składający przysięgę na sztandar
 • pomnik z wieńcami i kwiatami
 • flagi na masztach
 • flagi na masztach
 • zabezpieczenie przez policjantów