Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zapraszają do udziału w konkursie na przygotowanie i zaprezentowanie się w stroju zainspirowanym dowolną dyscypliną sportową.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Miasta Świętochłowice w wieku od 8 do 14 lat.

Cele konkursu:

 • promowanie aktywnego spędzania czasu,
 • angażowanie się w różne inicjatywy społeczne,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności oraz wyobraźni twórczej,
 • promowanie dziecięcych talentów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • strój zainspirowany dyscypliną sportową należy przygotować w dowolnym stylu,
 • każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden strój,
 • wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do wskazanego w regulaminie terminu.

Kryteria oceny:

 • za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przewidziane są nagrody,
 • komisja konkursowa powołana przez Organizatorów dokona oceny zaprezentowanego przebrania, biorąc pod uwagę: zgodność przebrania z tematem konkursu, walory estetyczne, oryginalność podejścia do tematu.

Zasady udziału w konkursie:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestników i Opiekunów dokumentów RODO, stanowiących załącznik do ogłoszenia oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Konkursu.

Miejsce i termin nadsyłania kart zgłoszeniowych:

Karty zgłoszeniowe oraz podpisane dokumenty RODO należy przesłać lub doręczyć osobiście do dnia 28 września 2022 r. na adres:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” – ul. Zubrzyckiego 36, 41 – 605 Świętochłowice

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Sądowa 1, 41 – 605 Świętochłowice

z dopiskiem: KONKURS NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE

Decyduje data dostarczenia do placówki.

Informacje dodatkowe:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 3 października 2022 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach przy ulicy Chrobrego 4. W tym dniu nastąpi również ogłoszenie wyników.

Wyniki zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatorów oraz na Facebooku.

Wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2022 r. w Centrum Kultury Śląskiej, ul. Krauzego 1, w Świętochłowicach, podczas Drugiej Miejskiej Konferencji pod nazwą „Stop hejtowi” w ramach Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.

Sprawy nieujęte w treści Regulaminu rozstrzygać będą Organizatorzy.

 

Informacji na temat konkursu udzielają:

Katarzyna Michalak

od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 14:00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego 36

nr tel.: 32 3452165, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Wacławczyk

od poniedziałku do piątku w godz.: od 9:00 do 15:00

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Świętochłowice, ul. Sądowa 1

nr tel.: 32 2454910, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania:

 • karta zgłoszenia do konkursu
 • regulamin konkursu
 • zgoda na przetwarzanie danych – dorosły
 • zgoda na przetwarzanie danych – dziecko
 • zgoda na upublicznienie wizerunku dziecka