Apelujemy do rodzin seniorów! Rozmawiajcie z najbliższymi o zagrożeniach związanych z oszustami. Przestępcy nie próżnują i dalej szukają łatwego zarobku, podszywając się m.in. pod policjantów. Przypominamy – policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem! Ostrzegamy przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze.

Wydawałoby się, że już każdy słyszał o oszustwach metodą „na policjanta” czy „na wnuczka”. Niestety pomimo wielokrotnych apeli, wciąż dochodzi do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są seniorzy. Przestępcy nie próżnują i dalej szukają łatwego zarobku. Dlatego policjanci ze świętochłowickiej komendy po raz kolejny ostrzegają przed osobami, które podszywając się pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny albo pracowników różnych instytucji, usiłując wyłudzić pieniądze. Pamiętajmy, że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony nie muszą zakończyć się finansową porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apelujemy:

  • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
  • Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!
  • Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!
  • Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
  • Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer 112 (najlepiej z innego telefonu np. od sąsiadki, lub odkładając słuchawkę, tak jak zwykle kończysz rozmowę). Pamiętaj, połączenia z numerem 112 są bezpłatne.
  • Przypominamy, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu wydającego legitymację oraz nazwiska policjanta.

Nie dajmy przestępom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust, natychmiast powiadom Policję, pamiętaj jednak, aby wcześniej zakończyć rozmowę z oszustem, odkładając słuchawkę telefonu!