Sierpień w Świętochłowicach zapowiada się niezwykle atrakcyjnie! To za sprawą całej masy zajęć zorganizowanych przez miejskie jednostki: Centrum Kultury Śląskiej, Muzeum Powstań Śląskich, Program Aktywności Lokalnej "Razem Możemy Więcej" dla Lipin, OSiR Skałka, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski w Świętochłowicach.