Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2022 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku – Białej i Częstochowie. Jakie warunki musi spełnić kandydat do służby w Policji? Zachęcamy każdego, kto chce wstąpić w nasze szeregi do zapoznania się z zasadami doboru do służby.

Służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotyka się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań rekompensuje minusy służby. Dlatego każdy kandydat na Policjanta powinien przede wszystkim posiadać odpowiednie predyspozycje. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej świętochłowickiej Policji w dziale PRACA W POLICJI.

Jeśli chcesz zostać jednym z nas, nie zwlekaj.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2022 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby, o których mowa w artykule 25 ustęp 3 punkt 2 i 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, w komendach miejskich/powiatowych policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie. Podejmij wyzwanie i zostań jednym z nas!

Terminy przyjęć policjantów dla garnizonu śląskiego w 2021 roku:

 • 7 marca;
 • 14 czerwca;
 • 2 sierpnia;
 • 19 września;
 • 29 grudnia.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Kandydaci do służby w trakcie pobytu w jednostce Policji winni stosować maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki, posiadać własne przybory do pisania, a także stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

W celu złożenia dokumentacji należy się wcześniej skontaktować z komórką kadrową świętochłowickiej komendy telefonicznie pod numerem 47 854 42 19 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00).

Pliki do pobrania

 • Ogloszenie dotyczace procedury postepowania kwalifikacyjnego na 2022 rok
  147.72 KB
 • Ogloszenie dotyczace procedury postepowania kwalifikacyjnego na 2022 rok
  46 KB