Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Wczoraj w świętochłowickiej Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się spotkanie dla uczniów klas szóstych na temat mowy nienawiści. Mundurowa świętochłowickiej komendy w trakcie prelekcji opowiadała młodzieży, skąd bierze się dyskryminacja, uprzedzenia i rasizm oraz jak nie poddać się stereotypom. Uświadamianie młodzieży o źródłach problemu, to jedno z kluczowych zadań policyjnych profilaktyków.

Wczoraj uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 w Świętochłowicach mieli szansę poznać bliżej tematykę szeroko rozumianej mowy nienawiści. Mundurowa świętochłowickiej komendy w ramach zadań profilaktycznych opowiadała o tym, skąd bierze się dyskryminacja, uprzedzenia i jak nie poddać się stereotypom, które mogą prowadzić do hejtu oraz mowy nienawiści. Przeprowadzona prelekcja poruszała bardzo wrażliwą tematykę. Przytoczono także kilka aspektów prawnych, dzięki którym policja może eliminować tego typu zachowania. Znajomość konsekwencji prawnych dyskryminacji i mowy nienawiści pozwoli tym młodym jeszcze osobom zrozumieć skalę i powagę problemu. Szóstoklasiści z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się swoimi dotychczasowym doświadczeniami i problemami, które ich otaczają.