Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Świętochłowicka drogówka podsumowała wczorajsze działania kontrolno-prewencyjne o nazwie „SMOG”. Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych techniczne pojazdów, a w szczególności tych, które wytwarzają nadmierną emisją spalin do atmosfery. Stróże prawa ujawnili blisko 30 naruszeń przepisów drogowych oraz zatrzymali 3 dowody rejestracyjne. Przeprowadzili ponad 140 kontroli trzeźwości. Pod koniec akcji w ręce mundurowych wpadł rudzianin, który jechał na „podwójnym gazie”.

Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy przyłączyli się do krajowych działań kontrolno-prewencyjnych o kryptonimie „SMOG”. Akcja rozpoczęła się od wczesnych godzin porannych. W tym czasie stróże prawa zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem. W szczególności jednak prowadzili kontrole ukierunkowane na wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Policjanci przypominali kierującym, że smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska, policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Na terenie Świętochłowic w działaniach wzięło udział 8 policjantów z drogówki. Stróże prawa skontrolowali blisko 60 pojazdów oraz zatrzymali 3 dowody rejestracyjne. Ujawnili blisko 30 naruszeń przepisów drogowych. Mundurowi przeprowadzili ponad 140 kontroli trzeźwości. Na godzinę przed zakończeniem działań w ręce drogówki wpadł nietrzeźwy rudzianin, który kierował renaultem pomimo cofniętych uprawnień. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.