Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Dzisiaj odbyło się uroczyste podziękowanie za lata wspólnej służby Pierwszemu Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkomisarzowi Michałowi Szynolowi. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach dotychczasowy zastępca szefa świętochłowickiego garnizonu został delegowany z urzędu do czasowego pełnienia służby w Siemianowicach Śląskich. Powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.

Nadkom. Michał Szynol w szeregi mundurowych wstąpił w 1992 roku. Służbę rozpoczął w Świętochłowicach. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie zawodowe, które wykorzystywał na zajmowanych stanowiskach. W 2013 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego w świętochłowickiej jednostce. Następnie w 2015 roku zmienił wydział i objął stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji, skąd 10 lipca 2019 roku awansował na obecne stanowisko.

Po niespełna 28 latach służby w świętochłowickiej komendzie Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michał Szynol dzisiaj uroczyście podziękował za wspólną służbę. Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofa Justyńskiego delegowany został z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.

W imieniu wszystkich policjantów komendy oraz pracowników cywilnych pogratulowano komendantowi awansu. Wręczono pamiątkową szablę i tabliczkę z podziękowaniem za wspólną służbę oraz osobiste zaangażowanie i trud wkładany w codzienne zarządzanie świętochłowickim garnizonem.

  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
  • uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach w związku z delegowaniem z urzędu do czasowego pełnienia służby i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.