Świętochłowicka drogówka wspólnie z policjantami z Referatu Do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Komisariatem Autostradowym Policji w Gliwicach prowadzą dzisiaj kolejne działania pod kryptonimem "ODPADY". Celem działań jest wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które nieprawidłowo transportują odpady na terenie miasta Świętochłowice.

Policjanci sprawdzają ciężarówki przejeżdżające przez teren gminy, kontrolując m.in. legalność przewożenia odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na sposób załadunku odpadów, a także na zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi.