Policja poprawia bezpieczeństwo pieszych na świętochłowickich drogach
Dziś na ulicach naszego miasta policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzają akcję "Bezpieczny Pieszy". Celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie na przejściach dla pieszych. Mundurowi będą pilnie obserwować zarówno kierowców, jak i pieszych, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Akcja "Bezpieczny Pieszy" w naszym mieście

Od wczesnych godzin porannych policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Akcja odbywa się w newralgicznych miejscach, takich jak skrzyżowania i przejścia dla pieszych, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zasady bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych

Kierowcy powinni pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, konieczne jest zwolnienie i zachowanie szczególnej ostrożności. Absolutnie nie wolno omijać pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Takie zachowanie może prowadzić do poważnych wypadków.

Piesi również muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przechodząc przez jezdnię, powinni unikać korzystania z telefonów komórkowych i zawsze się rozglądać, nawet gdy sygnalizator świetlny pokazuje zielone światło. Należy unikać wchodzenia na przejście bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Piesi, mimo że są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, w konfrontacji z samochodem mają niewielkie szanse na uniknięcie poważnych obrażeń.

Korzyści z akcji "Bezpieczny Pieszy"

Akcja "Bezpieczny Pieszy" ma na celu zwiększenie świadomości zarówno kierowców, jak i pieszych, co do zasad bezpieczeństwa na drogach. Regularne działania tego typu mogą znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków i poprawić ogólne bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Wzmożona czujność i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez wszystkich uczestników ruchu może uratować życie i zdrowie wielu osób.

Apel do mieszkańców

Przypominamy wszystkim mieszkańcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych. Wzmożona czujność pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich. Dbajmy o siebie nawzajem, przestrzegając zasad ruchu drogowego i zachowując rozwagę.


Według informacji z: KMP w Świętochłowicach