Dziś w Świętochłowicach trwają działania „Bezpieczny Pieszy”, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Świętochłowicka drogówka obserwuje zachowanie kierujących wobec pieszych w najbardziej newralgicznych punktach miasta.

Policjanci ze świętochłowickiej drogówki prowadzą działania związane z wojewódzką akcją „Bezpieczny Pieszy”. Mundurowi skupiają uwagę głównie na zachowaniu kierowców w stosunku do pieszych, ale też na zachowaniu samych niechronionych użytkowników drogi. Podczas działań, stróże prawa będą przede wszystkim kontrolować prędkość w rejonach przejść oraz sprawy związane z pierwszeństwem podczas przechodzenia przez jezdnię. Samych pieszych, mundurowi zachęcają pieszych do noszenia elementów odblaskowych, nawet na terenie miasta, gdyż znacząco podnosi to bezpieczeństwo na drodze.

Piesi to grupa uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni. Niestety tak nie jest, ponieważ kierujący pojazdami, często zapominają o obowiązujących ich przepisach.
Zgodnie z taryfikatorem, wykroczenia kierujących w rejonach przejść dla pieszych są surowo karane i należy liczyć się z grzywną minimum 1500 złotych.
Wyprzedzanie oraz omijanie na pasach lub w bezpośrednim ich pobliżu to jedne z najbardziej niebezpiecznych manewrów na drogach.

Kierowco, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jesteś obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  •  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Powyższe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.