Od 11.03.2023 r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu robót związanych z przebudową ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach, w związku z którym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Kolejny etap zakłada zamknięcie ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Węglowej. Jednocześnie udostępniony do ruchu zostanie odcinek ul. Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do ul. Szczytowej.

W związku z koniecznością wyznaczenia tras objazdowych:

  • ul. Wolności zostanie przemianowana na drogę jednokierunkową od ul. Łagiewnickiej do ul. Kościelnej;
  • ul. Armii Krajowej zostanie przemianowana na drogę jednokierunkową od ul. Kościelnej do ul. Łagiewnickiej.

Zgodnie z opinią Zarządu Transportu Metropolitalnego do projektu tymczasowej organizacji ruchu, w związku z poprowadzeniem objazdu dla autobusów, ustawione zostaną zakazy zatrzymywania się w ciągu ul. Kościelnej w Świętochłowicach.