11 marca (sobota) wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Fot. ZTM Info
W związku z modernizacją infrastruktury tramwajowej występować będą niezależne od ZTM utrudnienia.
  • Zmienią się trasy przejazdu linii 102 i 201 oraz T-47.
  • Przystanki Chropaczów Ratusz 32, Chropaczów Ratusz 31, Chropaczów Szkoła 32, Chropaczów Szkoła 31 będą obsługiwane w zmienionej lokalizacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2230/