W ciągu najbliższych lat na obszarze Metropolii GZM powstanie łącznie ok. 120 km velostrad, czyli szybkich dróg rowerowych, łączących największe miasta tego obszaru. Podpisane dziś porozumienie otwiera etap realizacji tej inwestycji, która częściowo obejmie również Świętochłowice. Tym samym w mieście przybędą 3 km trasy rowerowej z prawdziwego zdarzenia, a w ślad z nimi pójdą kolejne miejskie inwestycje w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi zrównoważonej mobilności.

Dzisiejsze wydarzenie to zwieńczenie prac koncepcyjnych związanych z Metropolitalną Siecią Tras Rowerowych i jej finalnym przebiegiem. Koncepcja tej części inwestycji przewiduje połączenie miast Metropolii od Katowic, przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląska, Zabrze aż do Gliwic. Długość całego odcinka wynosi około 30 km.

– Pierwotne koncepcje omijały niestety Świętochłowice. Ostatecznie, dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej, przebieg trasy został zmieniony i uwzględnia nasze miasto. To ważne, gdyż wpłynie na rozwój ścieżek rowerowych w Świętochłowicach, ale również pozwoli sięgnąć po finansowanie metropolitalne – podkreśla wiceprezydent Sławomir Pośpiech.

Szacowany koszt inwestycji to 2 mln zł / 1 km drogi rowerowej, ale pełne koszty będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargów.

Trasa przebiegać będzie od granic z Chorzowem korytem Rawy, a następnie ulicami: Żołnierską, Katowicka, Wojska Polskiego, Śląską, Zieloną i ponownie Wojska Polskiego do Granic z Rudą Śląska. 3-kilometrowa trasa przebiegać będzie głównie w pasach drogowych istniejących dróg publicznych, a na odcinku do Chorzowa w śladzie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, zlokalizowanego na korycie rzeki Rawy.

– Jeszcze w tym roku powstanie odcinek wzdłuż budowanej ulicy Zielonej, dosyć szybko również powinien powstać odcinek wzdłuż Śląskiej do Ronda Jana Pawła II. Ulica Katowicka to przede wszystkim inwestycja związana z Centrum Przesiadkowym, którego projektowanie jest na ukończeniu, a budowa wraz z nowym tunelem pod linią kolejową czeka na uruchomienie finansowania ze środków z Unii Europejskiej – tłumaczy wiceprezydent.

Jak zapowiada, ze środków metropolitalnych prawdopodobnie sfinansowane będą odcinki na Żołnierskiej, Śląskiej oraz oba na Wojska Polskiego.

Velostrady będą łączyć metropolię w każdym kierunku. To łącznie 8 dróg rowerowych, które połączą Katowice z miastami Zagłębia, Gliwicami, Tychami, Mysłowicami oraz Bytomiem i dalej Tarnowskimi Górami. Budowa pierwszych rozpocznie się w 2023 roku, a kolejnych w 2024 roku. Z założenia tam gdzie to możliwe velostrady mają być bezkolizyjnymi drogami rowerowymi, odseparowanymi od ruchu samochodowego po to, aby umożliwić mieszkańcom bezpieczne przemieszczania się na rowerze pomiędzy miastami aglomeracji i pełnić przede wszystkim funkcję transportową w ramach tworzonej infrastruktury. To projekt wieloletni i różne odcinki tej trasy powstawać będą w różnym czasie – nie tylko w Świętochłowicach – a ich budowa związana jest z planowanymi innymi inwestycjami drogowymi.

Istotną informacją dla miłośników dwóch kół jest z pewnością fakt, iż niezależnie od Velostrady w przygotowaniu są remonty i budowy nowych odcinków tras rowerowy we wszystkich dzielnicach Świętochłowic.