Informujemy o możliwości korzystania z usługi SMS polegającej na informowaniu o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody przez ChŚPWiK sp. z o.o.

Użytkownikiem usługi może zostać każdy mieszkaniec Świętochłowic posiadający urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej.

Szczegóły dotyczące korzystania z usługi znajdują się na stronie www – TUTAJ.