Na terenie Świętochłowic policjanci Ruchu Drogowego przeprowadzają dziś działania „NURD”. Ich głównym celem jest ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń na drogach, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg. To właśnie oni podczas wypadków są najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Dzisiaj na terenie Świętochłowic policjanci z miejscowej drogówki przyłączają się do ogólnopolskich działań o nazwie „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych i rowerzystów, czyli tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu, a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. Ich celem jest również egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących zachowań na linii kierujący – pieszy. Policjanci szczególną uwagę zwracają na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Będą się bacznie przyglądali, czy sami piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Uwagę będą zwracać także uwagę na rowerzystów, ich stan trzeźwości oraz obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Nadzorem na czas działań objęte będą miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego w tym te, na których najczęściej dochodziło do wypadków.

Apelujemy zarówno do pieszych, jak i kierowców o rozwagę i wzajemne poszanowanie na drodze. Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia.