Prezydent Miasta Świętochłowice wyróżnił 53 uczniów świętochłowickich szkół podstawowych i średnich oraz studentów, wręczając im stypendia oraz nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczysta Gala miała miejsce 23 listopada br. w Centrum Kultury Śląskiej. Organizatorem wydarzenia był świętochłowicki Miejski Zarząd Oświaty.

Nagrody są formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i stanowią indywidualne wyróżnienie dla ucznia lub studenta, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może się wykazać znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.