W dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, 2 października, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Komenda Miejska Policji, Centrum Integracji Społecznej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, zapraszają do udziału w II Miejskim Tygodniu Przeciwko Przemocy, który odbędzie się w dniach od 2 października do 8 października.

Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy jest doskonałą okazją do mówienia wprost o różnych formach przemocy, a także o problemie uzależnień od alkoholu i narkotyków, które to często potęgują zachowania związane z użyciem przemocy. Wydarzenie zorganizowane zostało pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Przemoc to problem, który dotyczy zarówno kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, przyjmując różne oblicza. Jest zjawiskiem, które występuje powszechnie, niezależnie od kultury, wykształcenia, szerokości geograficznej, obejmuje wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Wpisuje się w pejzaż codzienności. To skłonność do zachowania czynnego lub werbalnego skierowanego przeciwko komuś lub czemuś. Skutki zawsze są podobne. Z tym zjawiskiem związany jest nieodzownie ból, cierpienie, łzy, upokorzenie, krzywda.

W ramach Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy planowane są liczne wydarzenia:

  • niedziela (2 października) – od godz. 14.00 do godz. 18.00 – Piknik Rodzinny na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach. W programie: malowanie twarzy, gry i zabawy dla całych rodzin, grill/ognisko z pieczeniem kiełbasek, słodki poczęstunek. Atrakcją będą także pokazy z udziałem ratownika z psem oraz grupy MotoPogorianie.
  • poniedziałek (3 października) – konkurs dla dzieci (pokaz mody) na najlepsze przebranie „Z jakim sportem się utożsamiasz?”. Konkurs ma służyć promowaniu aktywnego spędzania czasu oraz angażowaniu się w różne inicjatywy społeczne. Wydarzenie zostanie zorganizowane na terenie Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach. Laureaci konkursu wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni podczas Miejskiej Konferencji w dniu 04.10.2022 r.
  • wtorek (4 października) – od godz. 9.30 do godz. 15.00 – II Miejska Konferencja Przeciw Przemocy pod nazwą: „Stop hejtowi”, która odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Na konferencji będą poruszane następujące obszary tematyczne: przemoc w rodzinie, problem uzależnień behawioralnych, przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc.
  • środa (5 października) i piątek (7 października) – zamieszczenie na stronach internetowych Miasta, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej artykułów na temat hejtu i mowy nienawiści wśród rówieśników oraz cyberprzemocy.
  • czwartek (6 października) – szkolenie z zakresu przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Poruszana tematyka będzie dotyczyć przemocy w rodzinie z perspektywy osoby doznającej przemocy, z szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej, która nie jest widoczna gołym okiem. Szkolenie ma na celu uwrażliwienie i poszerzenie wiedzy na temat przemocy, będzie także obejmować elementy interwencji kryzysowej (jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy, z szczególnym uwzględnieniem dzieci). Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Odbędzie się na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach.
  • sobota (8 października) – prezentacja na stronach internetowych: Miasta, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach nagrania podsumowującego Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy.