Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach apelują do kierowców poruszających się po świętochłowickich drogach o uwzględnienie zmian w organizacji ruchu. Na ulicy Szkolnej obowiązuje ruch jednokierunkowy. Wkrótce ta zmiana zostanie wprowadzona także na ulicy Wodnej, Pocztowej i Strzelców Bytomskich. W dzielnicy Centrum pojawi się także strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Informujemy, że na drogach w dzielnicy Centrum zostaje wprowadzona nowa, stała organizacja ruchu w związku z uporządkowaniem ruchu, utrzymaniem jego płynności, zwiększeniem liczby stanowisk postojowych, ograniczenia uciążliwości środowiskowych oraz zmniejszenie zagrożenia wypadkowego.

Na ulicy Szkolnej już nastąpiła stała zmiana organizacji ruchu. Wprowadzono tam ruch jednokierunkowy. W najbliższych dniach zaplanowano wprowadzenie tych samych zmian na ulicy Wodnej, Pocztowej, Strzelców Bytomskich. Na ulicy Katowickiej pojawi się strefa ograniczonego ruchu.

Ponadto w dzielnicy Centrum zostanie stworzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz strefa ograniczenia tonażowego do 12 ton (na ulicy Bytomskiej, pozostającej poza strefą obowiązywać będzie nadal zakaz wjazdu samochodów ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 27 ton).

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie.

mapka obrazująca zmiany w organizacji ruchu na drogach Świętochłowic

mapka obrazująca zmiany w organizacji ruchu na drogach Świętochłowic