Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów często są bardzo niebezpieczne. W konfrontacji z samochodem rzadko kiedy rowerzysta ma szanse na wyjście z tego bez szwanku. Sezon rowerowy w pełni dlatego apelujemy do kierujących o zachowanie ostrożności! Przypominamy najważniejsze zasady, które powinni przestrzegać kierowcy jednośladów.

Poruszając się po drogach rowerem w sposób szczególny, należy obserwować otoczenie, ponieważ każde zderzenie lub upadek, może skończyć się nieprzyjemnymi lub nawet tragicznymi w skutkach konsekwencjami. Dlatego przypominamy najważniejsze zasady, które powinni przestrzegać kierowcy jednośladów. 

Rowerzysto! Pamiętaj:

 • dojeżdżając do przejazdu dla rowerzystów, zwolnij i daj się zauważyć kierującym samochodami. Tylko po upewnieniu się, że przejazd przez jezdnię nie zagrozi twojemu bezpieczeństwu, możesz na nią wjechać;
 • jeśli na jezdni nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów, zjeżdżając z chodnika lub drogi dla rowerów, włączasz się do ruchu, co oznacza, że musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu każdemu innemu uczestnikowi ruchu;
 • pamiętaj o obowiązkowym oświetleniu i wyposażeniu roweru;
 • możesz korzystać z pobocza lub jezdni tylko w razie braku drogi dla rowerów;
 • możesz jechać po chodniku gdy: opiekujesz się dzieckiem do lat dziesięciu, które jedzie na rowerze lub podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), lub są spełnione jednocześnie trzy warunki: chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości, ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym), brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

​Bezpieczny rowerzysta to świadomy rowerzysta – poznaj swoje uprawnienia, ale i obowiązki, o których przypomina kodeks drogowy.

Kierujący rowerem jest obowiązany:

 • jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,
 • poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych,
 • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
 • korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
 • na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim kierujący rowerem może poruszać się środkowym pasem ruchu, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku,
 • kierujący rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym,
 • przewożenie dziecka w wieku do lat 7 na rowerze jest dozwolone, gdy jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
 • wyjątkowo dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,

kierującemu rowerem zabrania się:

 • czepiać się pojazdów bezpośrednio lub za pomocą linki,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej.

Ponadto przypominamy!

Rower powinien posiadać odpowiednie wyposażenie i być sprawny technicznie. Bardzo istotne jest oświetlenie. W ciągu dnia rower powinien być wyposażony w tylne czerwone światło odblaskowe. Korzystając z roweru po zmierzchu, powinien mieć co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem, co najmniej jedno światło tylne czerwone-odblaskowe, co najmniej jedno światło tylne czerwone świecące ciągłym lub migającym światłem. Dodatkowo każdy rowerzysta dla poprawy bezpieczeństwa i widoczności powinien założyć jasną lub rzucającą się w oczy koszulkę bądź jakikolwiek element odblaskowy, który pozwoli dostrzec go z daleka. Rower powinien posiadać także przynajmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Apelujemy do kierujących pojazdami, aby dzielili się pasem jezdni z rowerzystami i wyprzedzali ich w sposób bezpieczny. Jednocześnie przypominamy — kierującego rowerem obowiązują takie same przepisy ruchu jak wszystkich innych użytkowników dróg.

Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów - pamiętajcie, że zarówno Wasze życie, jak i życie pozostałych uczestników ruchu drogowego jest w Waszych rękach!