Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w naszym kraju przeprowadzony zostanie powszechny spis rolny, realizowany głównie przez samospis internetowy i kontakt telefoniczny z użytkownikami gospodarstw rolnych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej, spis mogą przeprowadzić w wywiadzie bezpośrednim rachmistrzowie. Policjanci ze świętochłowickiej komendy posłużą zaś radą oraz, w razie wątpliwości, sprawdzeniem, czy ktoś nie podszywa się pod rachmistrza.

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium Polski w terminie od 1 września do 30 listopada br. Skierowany jest do gospodarstw rolnych, osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Rachmistrzowie będą realizować wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezydenta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Więcej informacji, m.in. o tym, o jakie sprawy zapyta rachmistrz, można znaleźć na stronie Powszechny Spis Rolny 2020 - Warto wiedzieć.