Policjanci ze świętochłowickiej komendy sprawdzają miejsca takie jak parki, place zabaw, osiedla oraz wszystkie inne, gdzie można spodziewać się większej liczby osób. Od dzisiaj obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Podczas służby przez megafon emitowane są cały czas komunikaty z prośbą o to, aby nie gromadzić się w tym trudnym czasie. Bezwzględnie należy ograniczyć bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum, utrzymując wymaganą odległość między osobami poruszającymi się w przestrzeni publicznej. Ci, którzy nie zamierzają współpracować, muszą liczyć się z mandatami, a nawet wnioskami o ukaranie do sądów.

Walka z pandemią koronawirusa spowodowała ograniczenia, które od dzisiaj uległy zaostrzeniu. Ograniczenia dotyczą m.in. przemieszczania się i możliwości korzystania z przestrzeni publicznej. Każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a m.in. parki i bulwary będą zamknięte. Można jeździć do i z pracy, pójść po zakupy czy do lekarza, jednak i w tych przypadkach obowiązują pewne zasady i ograniczenia. Natomiast nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. O tych obowiązkach i ograniczeniach cały czas przypominają mieszkańcom miasta świętochłowiccy policjanci. Zapowiadamy wzmożone kontrole patrolów policji. Wszystko po to, aby wyegzekwować obowiązujące przepisy i powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W związku z wejściem kolejnych obostrzeń policjanci otrzymali kolejne zadania. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób, z prośbą o niegrupowanie się, zachowanie bezpiecznej odległości od siebie i niewychodzenie z domu bez wyraźnej potrzeby. By walka z koronawirusem zakończyła się sukcesem, istotne jest przestrzeganie przez mieszkańców nowych zasad bezpieczeństwa.

W walkę z epidemią wirusa Covid-19 zaangażowanych jest wiele służb oraz instytucji. Jednak jego pokonanie zależy od odpowiedzialności nas wszystkich. Przede wszystkim, aby chronić najbliższych, szczególnie tych najbardziej narażonych, ograniczmy kontakty bezpośrednie do niezbędnego minimum. Obostrzenia wprowadzone na czas epidemii nie są przeciwko nam, ale dla nas. Powstały one w trosce o zdrowie i życie wszystkich mieszkających w Polsce. Dlatego też świętochłowiccy policjanci oprócz czuwania nad bezpieczeństwem obywateli i wykonywania zadań mających na celu walkę z koronawirusem będą restrykcyjnie sprawdzać, czy są one przestrzegane przez mieszkańców miasta. Policjanci będą przede wszystkim zwracać uwagę na osoby grupujące się celem zminimalizowania ryzyka zarażenia się oraz na utrzymywanie wymaganej odległości między osobami poruszającymi się w przestrzeni publicznej. Kontroli poddawane będą również środki komunikacji publicznej, ponieważ właśnie w małych przestrzeniach gdzie jest dużo osób, najłatwiej może dojść do zarażenia.

Zgodnie z zapowiedziami policjanci w trakcie patrolowania ulic zwracają szczególną uwagę i reagują na przypadki niestosowania się do nowych przepisów. O ile osoby pozostające w kwarantannie domowej na terenie miasta, wykazują się dyscypliną i nie opuszczają miejsca izolacji (obecnie dwa przypadki wyjaśniane są przez zespół do spraw wykroczeń), o tyle do zakazu gromadzenia się nie wszyscy podchodzą w sposób właściwy i poważny. Dlatego policjanci codziennie kontrolują miejsca takie, jak parki, place zabaw, osiedla oraz wszystkie inne miejsca, w których możliwe jest przebywanie większej ilości osób. Sprawdzamy wszelkie sygnały płynące od społeczeństwa.

Każdy, kto nie przestrzega uregulowań i pomimo panującej sytuacji łamie zakazy musi liczyć się z mandatem karnym do 500 zł, a w rażących przypadkach skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.

W dalszym ciągu z radiowozów rozpowszechniane są komunikaty dźwiękowe z apelem o przestrzeganie nowych zakazów i pozostanie w miejscu zamieszkania. Wszystko po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz ograniczać możliwość przenoszenia się koronawirusa.

Pamiętajmy! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!