Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Przed nami Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 roku każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać bezpłatną poradę prawną w wielu instytucjach, w tym w jednostkach Policji. Wzorem lat poprzednich również świętochłowiccy policjanci wezmą udział w tym przedsięwzięciu. Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje w budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Serdecznie zapraszamy!

Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu, w miesiącu lutym, obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W tym czasie różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. W trakcie tego tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.

Wzorem lat poprzednich również świętochłowiccy policjanci wezmą udział w tym przedsięwzięciu.

W Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji w dniach 21 do 28 lutego br. udzielać będą dyżurujący policjanci z Wydziału Kryminalnego, w ramach wykonywanych czynności, posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych. W razie realizacji przez nich czynności służbowych, porad i pomocy udzielać będą policjanci wyznaczeni przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

Punkt zlokalizowany będzie na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w Pokoju Pierwszego Kontaktu. Będą znajdowały się tam także materiały promocyjne w postaci plakatów i ulotek związanych z inicjatywą.

Serdecznie zapraszamy!

Ponadto w trakcie obchodów Tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 9.00-15.00 w siedzibie chorzowskiej Prokuratury Rejonowej tj. Plac Piastowski 17 w Chorzowie będą udzielane informacje o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw. Prokuratorzy w ramach dyżurów przyjmować będą osoby pokrzywdzone.

Szczegółowe informacje. https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Dalsze wsparcie można również uzyskać od podmiotów świadczących w 2020 roku pomoc materialną i niematerialną, finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem.