Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

Świętochłowicka drogówka prowadzi działania o kryptonimie „Bezpieczne przejścia”. Mundurowi już od 6.00 zwracają uwagę na zachowanie kierowców w obrębie przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do potrąceń. Bacznie też przyglądają się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa poprzez reagowanie na niestosowanie się do obowiązujących przepisów, ograniczenie liczby zdarzeń oraz liczby ofiar wypadków drogowych.

Dążenie do poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych oraz egzekwowanie od kierujących i pieszych obowiązujących w tym zakresie przepisów to główne cele prowadzonych działań o nazwie „Bezpieczne przejścia”. Od wczesnych godzin porannych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego miejscowej komendy na terenie miasta zwracają uwagę na kierujących, którzy stwarzają dla pieszych zagrożenie m.in. poprzez nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie na przejściach czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Bacznie też przyglądają się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.
Mundurowi pełnią służbę w kilku wytypowanych punktach miasta, w rejonie skrzyżowań o największym zagrożeniu i natężeniu ruchu oraz przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do potrąceń. Ponadto w trakcie akcji drogówka sprawdza trzeźwość kierowców, przestrzeganie przepisów dotyczących prędkości oraz stosowania pasów bezpieczeństwa. Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne popularyzujące wiedzę wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego na temat używania elementów odblaskowych.
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości zaledwie około 40 metrów. Natomiast osoba, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Wspomniane dodatkowe metry pozwalają z pewnością kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Zagrożenie wzrasta szczególnie jesienną i zimową porą, gdy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, a co za tym idzie, piesi na drogach stają się słabo widoczni.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nader często ulegają złudzeniu, że skoro widzą nadjeżdżający pojazd, to i kierujący ich widzi. To błąd, którego konsekwencje mogą być tragiczne. Wszystko to przemawia za powszechnym używaniem elementów odblaskowych na wierzchniej odzieży niezależnie od wieku. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone na przedniej i tylnej części ubrania, w sposób pozwalający na dostrzeżenie ich w światłach kierujących nadjeżdżających z obu kierunków. Z elementów odblaskowych powinno korzystać każde dziecko poruszające się po drodze, niezależnie od tego, którą częścią drogi się porusza – chodnikiem, poboczem, czy jezdnią.

Należy przypomnieć, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Prawie połowa zdarzeń drogowych z udziałem pieszych ma miejsce na oznakowanych przejściach. „Zanim ominiesz, pomyśl” to spot reklamowy, który ma na celu promowanie bezpiecznego korzystania z dróg.

Ładowanie odtwarzacza...