Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Świętochłowice

W miniony piątek świętochłowicka drogówka przeprowadziła kolejną edycję działań pk „Stop Drugs”. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu kierowców poruszających się po drogach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W akcji wykorzystane zostały urządzenia i testery, służące do wykrywania alkoholu i narkotyków w organizmie. Cieszy fakt, że żaden z przebadanych kierowców nie poruszał się samochodem na tzw. „podwójnym gazie”. Kierowco, pamiętaj jazda pod wpływem substancji psychoaktywnych jest zagrożona tą samą karą co jazda pod wpływem alkoholu i jest równie niebezpieczna.

Działania drogówki prowadzone były pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie całego miasta. Podczas akcji policjanci skoncentrowali się na przeprowadzeniu maksymalnej ilości badań kierowców i udaremnieniu dalszej podróży tym, którzy poruszają się pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Podczas wzmożonych działań, łącznie przebadano blisko 700 kierujących. Działania „Stop Drugs” miały na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby wypadków drogowych, spowodowanych przez kierujących na tzw. „podwójnym gazie”, bądź pod wpływem narkotyków. W akcji wykorzystane zostały urządzenia i testery, służące do wykrywania alkoholu i narkotyków w organizmie.
Mundurowi oprócz urządzenia typu FST do badania zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, korzystali również z nowoczesnego analizatora narkotyków AquilaScan. Urządzenie to służy do wstępnego badania kierowców na zawartość środków odurzających w organizmie. Badanie polega na pobraniu próbki śliny, która następnie wędruje do analizatora i już po kilkunastu minutach można odczytać wynik. Analizator wykryje nawet najmniejsze dawki zabronionych substancji w organizmie osoby badanej. Jeżeli pomiar wykonany przez AquilaScan jest pozytywny, od kierowcy pobierana jest krew, która zostaje następnie poddana specjalistycznym badaniom.

Mundurowi przypominają, że osoby, które decydują się usiąść za kierownicę po zażyciu narkotyków bądź innych substancji odurzających, zawsze muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami m.in. wysoką grzywną, utratą prawa jazdy, a nawet karą pozbawienia wolności.

Przypominamy!

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić czyn zabroniony w postaci wykroczenia lub przestępstwa, w zależności od stwierdzonej zawartości alkoholu w organizmie kierowcy. W myśl prawa wyróżnić można 2 poziomy stężenia alkoholu tj. stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości kolejno traktowane jako wykroczenie oraz przestępstwo. Wykroczenie zgodnie z art. 87 Ustawy Kodeks Wykroczeń ujawnione zostaje u kierowców, którzy w 1 dm3 wydychanego powietrza mają od 0,1 do 0,25 mg alkoholu, jest to stan po spożyciu. W przypadku art. 178a Ustawy Kodeks Karny, kierowca, przekraczając 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza jest w stanie nietrzeźwości i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podobne konsekwencje czekają kierowców, którzy wsiadają za kierownicę swoich pojazdów, będąc pod wpływem narkotyków.

Apelujemy!

Nietrzeźwi oraz będący pod wpływem narkotyków użytkownicy dróg: kierujący pojazdami, a także rowerzyści i piesi to realne zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, stanowisz zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego.